Annuitetslån

Sponsrade länkar

Annuitetslån är en typ av lån som medför en fast månadskostnad för låntagaren. Det innebär att räntedelen inledningsvis är hög. I takt med att räntan sjunker, ökar amorteringsdelen.

Beräkning annuitetslån
Annuitetslån kännetecknas av att amorteringstakten ökar med tiden.

Sponsrade länkar

Annuitetslån är en låneform som innebär att ränta och amorteringar inte minskar linjärt – s.k. rak amortering – vilket medför att amorteringstakten ökar i takt med att räntekostnaden sjunker. Den vanligaste typen av annuitetslån är att man amorterar långsamt i början och ökar amorteringstakten efter hand. Månadsbeloppet är emellertid konstant.

Gör en beräkning av ditt annuitetslån

Ta aldrig annuitetslån utan beräkning av hur amorteringen fördelas över åren. Gör förslagsvis en beräkning av ditt annuitetslån i Excel. Många låntagare väljer nämligen att ta ett annuitetslån med låg amorteringstakt i början av lånetiden – senare visar det sig emellertid att man inte klarar av att amortera och betala räntan ifall den höjs drastiskt.

Individuella annuitetslån

Det finns ingen fast formel för beräkning av annuitetslån – bankerna erbjuder sina kunder en viss flexibilitet att lägga upp sitt annuitetslån. Man kan välja annuitetslån med fast ränta eller rörlig ränta – i det senare fallet kan det emellertid vara svårt att beräkna hur stor själva amorteringsdelen kommer att utgöra av den fasta månadsavgiften. Detta eftersom det är svårt att förutse de framtida räntesatserna.