Banklån med betalningsanmärkning

Sponsrade länkar

Personer med betalningsanmärkningar kan endast i undantagsfall bli beviljade större banklån. Detta beror på att bankernas policy går ut på att konsekvent avslå ansökningar från personer med betalningsanmärkningar.

Bostadslån i USA
Även personer med betalningsanmärkningar kan numera få tillgång till större banklån – inte minst hypotekslån till bostäder.

Sponsrade länkar

En vedertagen tradition bland storbankerna har länge varit att den som har dragit på sig en eller flera betalningsanmärkningar bör nekas alla former av banklån; detta trots att den sökande i övrigt uppfyller kraven för lånet i fråga. I kölvattnet av den ökade konkurrensen bland kreditgivarna har bankerna emellertid under senare tid – i sin ivran efter nya kunder – tvingats bevilja banklån även till personer med betalningsanmärkningar. Ifall bankerna inte tar hand om dessa kunder, skulle nämligen resultatet bli att de försvinner till udda kreditgivare; ett faktum som ökar konkurrensen till bankernas nackdel.

Total bedömning medger banklån – trots betalningsanmärkning

I storbankernas strävan efter att stå sig på den växande kreditmarknaden, har många banker reviderat sina principer om utlåning till personer med betalningsanmärkningar. Detta har lett till att en betalningsanmärkning i sig inte per automatik ger avslag på en låneansökan. Ifall det finns andra faktorer som kan uppväga en betalningsanmärkning – t.ex. ett ansenligt sparkapital, någon form av säkerhet eller en make/maka med ordnad ekonomi – kan bankerna bevilja lån även till personen bakom betalningsanmärkningen.

Svårt få banklån trots låga inkomster

Tidigare har personer med låga inkomster, som skött sin privatekonomi på ett föredömligt sätt, kunnat få högre banklån än personer med höga inkomster som dragit på sig betalningsanmärkningar till följd av rent slarv. Av denna anledning har bankerna under senare år börjat grunda låneansökningar på det faktiska inkomstläget, då inkomsten är den faktor som står i direkt korrelation till låntagarens återbetalningsförmåga. En betalningsanmärkning försämrar nämligen inte återbetalningsförmågan av ett stort banklån i samma utsträckning som en låg nettoinkomst.


Warning: include(social-widgets.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/elektro1/public_html/lana-online.se/stopka.php on line 5

Warning: include(social-widgets.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/elektro1/public_html/lana-online.se/stopka.php on line 5

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'social-widgets.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php53/usr/share/pear:/opt/alt/php53/usr/share/php') in /home/elektro1/public_html/lana-online.se/stopka.php on line 5