Betala räkningar med kreditkort

Sponsrade länkar

Fördelen med kreditkort är att kortinnehavaren – i slutet av varje kalendermånad – får hem en specifikation med alla månadens köp på en och samma faktura.

Kvinna betalar räkningar
Alla månadens räkningar samlas på en och samma faktura – denna kan sedan betalas online.

Sponsrade länkar

Som kortinnehavare höjer kreditkortet bekvämlighetsvärdet i hushållskassan; alla månadens inköp samlas nämligen på en och samma faktura, som betalas i sin helhet innan den räntefria periodens utgång. Den som betalar sin faktura i tid slipper således räntekostnader.

Koppla räkningar till kreditkortet

För att ytterligare öka bekvämlighetsgraden, kan man som kreditkortsägare koppla sina löpande räkningar till kreditkortet. Den utfärdande banken kan – vid behov – hjälpa till att koppla hyresavier, telefonräkningar mm. till kortet. Ett ytterligare steg i att automatisera sina betalningsåtaganden består sedan av att kreditkortsfakturan kopplas mot autogiro till ens vanliga lönekonto – på så sätt betalar man med andra ord bara en enda faktura, en gång i månaden, och betalningen sker helt automatiskt. Detta alternativ är särskilt bekvämt för den som tenderar att slarva med sina betalningar; ett faktum som i värsta fall kan leda till betalningsanmärkningar och höga skulder till inkassobolag och Kronofogden.

Undvik kontantuttag

Som kreditkortsinnehavare bör man alltid tänka på att göra samtliga inköp med kreditkortet. Så fort man gör ett kontantuttag i en uttagsautomat börjar räntan direkt ticka på varje uttagen hundralapp. Den som behöver kontanter, t.ex. till parkeringsautomaten eller kaffekorgen på jobbet, bör direkt efter löneutbetalningen ta ut en bestämd summa från sitt vanliga lönekonto. De lösa kontanterna kan sedan användas för dylika ändamål.