Billån med säkerhet

Sponsrade länkar

Tidigare var det ett lagbrott att bevilja lån utan kontantinsats. Idag är det sällan bankerna kräver kontantinsats för billån. Du som har en sund ekonomi beviljas hypotekslån snabbt och enkelt.

Sponsrade länkar

Att få ett billån av typen hypotekslån, utan kontantinsats, är ingen större konst ens hos de etablerade bankerna. I sällsynta fall kan bankerna kräva en kontantinsats motsvarande 20 procent av bilens inköpspris genom att hänvisa till förlegade lagparagrafer. Men alltfler banker löser kravet på kontantinsats genom att även bevilja hypotekslån till denna. I gengäld kräver de en fast amorteringstakt som motsvarar bilens värdeminskning. Du som tar lån via bilfirman kan slippa kravet på kontantinsats om du istället har en inbytesbil.

Billån i form av ett hypotekslån

Det sämsta sättet att finansiera ett bilköp är genom ett blancolån. Du som köper bil ska alltså vara noga med att bilen ligger till grund som säkerhet för lånet. De flesta banker godtar bilar som säkerhet – likaså litar man på att det belopp som kunden vill låna motsvarar bilens värde.

Finansiera bilköpet med bostaden som säkerhet

Det billigaste sättet att finansiera ett bilköp är att låna på din bostad. Detta förutsätter naturligtvis att du äger en villa eller bostadsrätt, som inte är skuldsatt över dess marknadsvärde. Ifall du väljer att låna på din bostad behöver inte bilen användas som säkerhet, då bostaden istället får denna funktion. Banken bryr sig med andra ord inte vad pengarna ska användas till. Ta dock reda på vilket ränteläge som räntan är knuten till, så att banken inte kan höja räntan genom att godtyckligt hänvisa till förändringar i ränteläget. Om sådana sker, ska dessa naturligtvis kunna påvisas.