Billiga lån utan säkerhet

Sponsrade länkar

Marknaden erbjuder ett fåtal billiga lån utan säkerhet; hit hör exempelvis fackföreningarnas medlemslån och de större bankernas privatlån. Men ansök först om privatlån efter att du undersökt dina möjligheter att få ett hypotekslån.

Lån i storbank
Privatlån från de större bankerna hör till marknadens billigaste lån utan säkerhet.

Sponsrade länkar

Lån utan säkerhet – så kallade blancolån – hör traditionellt sett till de dyraste kredittyperna på marknaden. Kreditinstituten måste nämligen ta bra betalt i utbyte mot att de utsätter sig själva för den ökade risk som en blancokredit innebär för den egna verksamheten. Som spekulant på ett billigt lån utan säkerhet bör du i första hand tänka på följande:

  • Se alltid lån utan säkerhet som den sista utvägen. Med andra ord bör du inledningsvis undersöka om du kan få ett hypotekslån genom att pantsätta delar av din skuldfria egendom. Bankerna godtar inte bara fastigheter som pant; det går lika bra att pantsätta båtar, bilar och smycken. Berätta för banken vilken typ av egendom du förfogar över och undersök huruvida den kan pantsättas.
  • Ifall du inte kan få ett hypotekslån bör du i första hand vända dig till kreditgivare utan några uttalade vinstintressen. Att ansöka om medlemslån via sin fackförening är ett tillvägagångssätt – att begära en förskottsutbetalning av lönen från sin arbetsgivare ett annat.

Mikrokrediter aldrig billiga

Se aldrig mikrokrediter som en varaktig kreditlösning. Denna kredittyp bör användas endast i nödfall, t.ex. ifall man skulle få akut brist på pengar i samband med en utlandsvistelse. Undvik mikrokrediter även om de är sista utvägen för att hindra ett inkassokrav att utvecklas till en betalningsanmärkning. Ring istället upp inkassobolaget och kom överens om en delbetalning av skulden. Inkassobolagen är i normalfallet beredda att kompromissa med sina kunder – de är nämligen måna om att skulden betalas in.