Billiga SMS-lån

Sponsrade länkar

Räntan på SMS-lån har sjunkit under de senaste åren, efter påtryckningar från media och konsumentverket. Men fortfarande får man räkna med räntor på uppemot 500 procent.

Billiga SMS-lån
Ett SMS-lån kan bara vara mer eller mindre dyrt. Denna tjej tycks vara lyckligt omedveten om detta faktum.

Sponsrade länkar

SMS-lånen är en i grunden svensk företeelse. De första SMS-lånen uppenbarade sig på den svenska kreditmarknaden i mitten av 2000-talets första decennium. På den tiden kunde i princip vem som helst få ett SMS-lån inom 15 minuter – och bankerna samarbetade villigt med kreditgivarna. Räntor på 1000 procent var ingen ovanlighet under SMS-lånens fagra smekmånad.

Påtryckningar från Konsumentverket

Till en början angavs kostnaderna för SMS-lånen i form av en uppläggningsavgift, som i runda svängar motsvarade ca en tredjedel av det lånade beloppet. Efter påtryckningar tvingade dock konsumentverket – tillika tillsynsmyndighet för denna kreditmarknad – kreditgivarna att ange den effektiva räntan istället för att dölja den i form av en avgift. I samma veva uppmanades långivarna att sänka räntorna till en mera skälig nivå.

Bojkott från bankernas håll

Samtidigt började många större banker bojkotta – eller förlänga – utbetalningarna av SMS-lån. Bankerna uppfattade SMS-lånen som ett hot mot den egna utlåningsverksamheten, varför man mer än gärna följde Konsumentverkets linje. Antalet SMS-lån som betalas ut inom 10 minuter är idag ytterst begränsat på grund av bankernas sanktioneringar. Idag är SMS-lånen således något billigare än de var runt 2005, då låneformen uppkom. Anledningen till detta är den försämrade servicenivån som uppstod i och med förlängd utbetalningstid. Men riktigt billiga SMS-lån hör fortfarande till ovanligheterna. Räkna med räntor på mellan 300 och 500 procent istället för det dubbla – som tidigare var fallet.

Specifika fakta om olika typer av SMS-lån samt vanliga lånebelopp: