Bluestep

Sponsrade länkar

Bluestep erbjuder såväl hypotekslån som blancokrediter till personer som inte lever upp till de stora bankernas kreditvillkor. Bluestep riktar sig med andra ord till den kundkategori som storbankerna betraktar som riskgrupper.

Sponsrade länkar

Bluestep bedriver en regelrätt bankverksamhet i den bemärkelsen att man tillhandahåller såväl utlåning som olika former av sparande. På kreditmarknaden är Bluestep i första hand känt för att erbjuda bostadslån till följande riskgrupper:

  • Arbetslösa som erhåller ersättning från a-kassan.
  • Hårt skuldsatta personer, även personer med skulder hos Kronofogden.
  • Frilansare och andra kundgrupper med tillfälliga försörjningsmetoder.
  • Personer med tidsbegränsade anställningsavtal, egenföretagare och sjukskrivna.
  • Invandrare som har arbete, men ännu inte har permanent uppehållstillstånd i landet.
  • Personer med betalningsanmärkningar.

Undvik bunden ränta ifall du lånar via Bluestep

Kreditgivare som Bluestep har öppnat upp kreditmarknaden för en stor kundgrupp, som tidigare varit helt exkluderad från alla typer av lån. För de kundgrupper som nämns i det föregående, innebär lån från Bluestep en enastående möjlighet att t.ex. etablera sig på bostadsmarknaden. Som kund bör man emellertid betrakta lån från denna typ av kreditgivare som en nödlösning, som anlitas i brist på andra tillgängliga alternativ. Vad gäller räntekostnader kan Bluestep ännu inte mäta sig med de villkor som storbankerna erbjuder. Var därför mån om att inte binda räntan hos Bluestep i mer än något år i taget. Den som blivit nekad lån hos en större bank pga. en betalningsanmärkning, bör t.ex. byta bort Bluestep till förmån för en billigare bank så fort betalningsanmärkningen försvunnit ur registret och andra kreditgivare blir tillgängliga.