Bostadslån utan kontantinsats

Sponsrade länkar

Bostadslån utan kontantinsats är vanliga. Men de bygger på att bostaden gått upp i värde i samband med försäljningen. Amortera kraftigt ifall du, mot förmodan, måste finansiera ditt bostadsköp utan kontantinsats.

Sponsrade länkar

Ett bostadsköp finansieras vanligtvis med kontantinsats, hypotekslån och topplån. Det senare kan undvikas i de fall kontantinsatsen för bostaden är högre än bankens absoluta minimikrav. Att köpa en bostad helt utan kontantinsats är emellertid inte omöjligt – det gäller bara att vara medveten om att månadskostnaden för boendet i så fall kan stiga radikalt.

Låna till kontantinsatsen

Att låna pengar till kontantinsatsen inför ett bostadsköp är inte alls ovanligt; till och med hos en och samma bank. I de fall en bank bedömer att bostaden köps till ett lägre pris än marknadsvärdet, kan bostaden belånas med hypotekslån till mer än 90 procent. I sådana fall brukar bankerna ställa upp med förmånliga lån till kontantinsatsen, om än med något högre ränta än räntan för topplånet. I de fall banken bedömer att bostaden säljs till överpris är det emellertid svårare att belåna hela beloppet – såvida man som kund inte lånar hos olika banker utan att bankerna känner till kundens skuldsättning.

Jämn eller ojämn amortering?

Prioritera en jämn amorteringstakt framför en ojämn amortering, där den största smällen skjuts på framtiden. Genom att amortera varje månad överför du regelbundet en del av bankens egendom – din bostad – till dig själv. På sätt förvärvar du regelbundet en säkerhet i form av bundet kapital; något som inte sker ifall lånet till en början är amorteringsfritt.