Checkkredit

Sponsrade länkar

En checkkredit är ett bra alternativ till traditionella krediter – både för privatpersoner och för företag. Kredittypen är särskilt bra för den som inte direkt kan förutspå sitt kreditbehov.

Restaurangbesök, kredit
Fördelen med en checkkredit är att man bara betalar ränta för det kreditbelopp man utnyttjat. Resten ligger vilande. Bra för den som t.ex. måste finansiera ett spontant restaurangbesök…

Sponsrade länkar

Checkkredit är ett alternativt sätt att låna pengar, som i korthet går ut på att man öppnar ett checkkonto med en viss kreditgräns. Man kan således välja att ta ut ett mindre kreditbelopp än den maximala kreditgränsen och betalar då ränta (så kallad dispositionsränta) på den lånade summan. Förutom dispositionsräntan betalar man även en så kallad kontraktsränta, som består av en procentsats på det möjliga kreditbeloppet (trots att du bara utnyttjat delar av krediten). För checkkrediter gäller samma rätt till ränteavdrag som för övriga lån.

Checkkredit för företag

Det är även möjligt att knyta en checkkredit till ett vanligt företagskonto. Även då betalas en fast avgift på hela kreditbeloppet och en så kallad dispositionsränta på det utnyttjade beloppet. Som företagare bör du dock tänka på följande:

  • Den bank eller det kreditinstitut som beviljar checkkrediten kräver ofta en säkerhet i utbyte. Pantbrev, fastigheter eller borgen är möjliga alternativ.
  • Både den fasta och rörliga räntan varierar beroende på vad man som låntagare kan erbjuda som säkerhet.
  • Checkkrediter passar de företag som lånar små belopp ofta och är kapabla att amortera dem snabbt. Kredittypen är utmärkt för företag som har ett oregelbundet och oförutsägbart kreditbehov.

Med tanke på att man bara betalar ränta på det lånebelopp som utnyttjas för stunden, kan checkkrediter bli lönsamma alternativ för företag som inte vill binda sig till ett fixerat kreditbelopp.