Diners kreditkort

Sponsrade länkar

Diners kreditkort är viktig ur ett historiskt perspektiv. Men kortet är ovanligt i Sverige och kan därför inte användas överallt.

Sponsrade länkar

Diners Club – förtaget som låg bakom världens första kreditkort – tycks under årens lopp ha hamnat på efterkälken, åtminstone i Sverige. Diners Club marknadsför sina kort som betal- och kreditkort, utan någon övre köpgräns, som är gångbara i över 200 länder. Numera fungerar Diners Club som ett så kallat trepartsnätverk, som erbjuder sitt varumärke till kreditinstitut. Dessa utfärdar i sin tur kreditkorten till fysiska eller juridiska personer.

Diners kreditkort - kortyper och förmåner

Det vanligaste kreditkortet från Diners är Diners Club Classic; ett kort som fakturerar dig en gång i månaden. Årsavgift och ränta bestäms av utfärdaren och varierar något. Till fördelarna med kortet hör dock att alla inköp genererar bonus hos SAS, som kan omvandlas till flygbiljetter. Varje 100-lapp ger 15 bonuspoäng. För att lösa ut en flygbiljett till valfri destination inom Europa krävs däremot 30 000 bonuspoäng, vilket innebär köp för 200 000 kronor. Det lönar sig alltså att betala sin nya bil med Diners istället för med postväxel – då får man en flygresa på köpet. Övriga kreditkort från Diners är:

  • Diners Familjekort – kreditkort som fakturerar olika familjemedlemmar med separata fakturor.
  • Diners Företagskort – kreditkort för företag med 45 dagars räntefri kredit.

Till nackdelarna med Diners hör dock att inte alla försäljare accepterar kortet, eftersom det är ovanligt i Sverige. I större butikskedjor brukar det fungera, däremot inte hos nyetablerade privatföretag.