Gratis kreditkort

Sponsrade länkar

Begreppet gratis kreditkort är – föga förvånande – en aning krypterat för att bättre passa marknadsförarnas syften. Gratis innebär inte att kreditkortet är räntebefriat, utan snarare att det är befriat från fast årsavgift.

Handla med kreditkort
Undvik att shoppa med s.k. gratis kreditkort ifall du inte förmår betala tillbaka krediten innan kortets räntefria period löper ut.

Sponsrade länkar

I Sverige finns endast ett fåtal s.k. gratis kreditkort, vilket i praktiken innebär att kreditkortet inte har någon fast årsavgift. Kreditgivarna kompenserar emellertid det inkomstbortfall – som uppstår i kölvattnet av den obefintliga årsavgiften – genom att lägga på flera procents ränta. I Sverige erbjuder i skrivande stund Mastercard, Citibank och Santander olika typer av kortkrediter som är gratis – så länge själva krediten inte utnyttjas. Gemensamt för dessa kreditkort är dock att räntan är flera procent högre än hos motsvarande kortkrediter med en årsavgift på några hundralappar. Fördelarna med denna typ av kortkrediter kan emellertid sammanfattas i det följande:

  • Kortkrediten är utmärkt som buffert – den kan t.ex. ligga latent för att enbart användas i nödfall.
  • Kortet kan användas som brukskort för alla månadens kostnader, så länge man är säker på att alltid kunna betala sin kreditfaktura i tid – innan ränteklockan börjar ticka. På så sätt kan man enkelt administrera alla månadens utgifter helt kostnadsfritt.

Inga rabatter, bonusar och försäkringar

Så kallade gratis kreditkort brukar sällan vara förbundna med något rikt utbud av försäkringar, bonusar och rabatter – tänk även på att många kreditkort utan årsavgift inte heller erbjuder någon fullgod reseförsäkring på resor som betalas med kreditkortet – något som annars är praxis bland moderna kortkrediter.