Hemutrustningslån

Sponsrade länkar

Hemutrustningslån är en särskild typ av lån som är riktat till utländska flyktingar som ingår i kommunernas flyktingmottagningsprogram. Maxbeloppen ökar beroende på antalet familjemedlemmar i hushållet.

Flyktingar som fått hemutrustningslån
Hemutrustningslån är förmånliga blancolån för nyanlända flyktingar.

Sponsrade länkar

Den som är utländsk medborgare och flykting i Sverige kan ansöka om hemutrustningslån till möbler, vitvaror, sängkläder eller annan typ av hemutrustning. I skrivande stund administreras statens hemutrustningslån av CSN (Centrala studiestödsnämnden). Lånet kräver ingen säkerhet och avviker från vanliga blancolån på följande punkter:

  • Du behöver inte amortera något de två första åren. Skulle du senare få problem med amorteringarna kan du ansöka om ett uppehåll, alternativt en långsammare amorteringstakt. Räntan kommer dock att öka under den tid du har uppehåll från betalningarna. I nuläget klarar ungefär hälften av flyktingarna att betala av sitt hemutrustningslån inom utsatt tid.
  • Räntan är betydligt lägre än för andra blancolån.
  • Du behöver inget svenskt personnummer eller inkomst i Sverige för att få hemutrustningslån.

Möjligt att huvudmannen ändras

Många privatpersoner tycker att ansvaret för hemutrustningslån borde tilldelas de sociala myndigheterna eller Migrationsverket. En vanlig uppfattning är att CSN:s resurser borde ägnas åt att bevilja studiestöd till studenter, istället för förmånliga blancolån till flyktingar. I skrivande stund diskuteras vem som i framtiden ska ansvara för hemutrustningslån, varför det kan vara värt att hålla sig uppdaterad inom detta tema.