Hur mycket får jag låna till bostad?

Sponsrade länkar

Finansinspektionen har rätt nyligen fattat ett beslut om en maximal belåningsgrad för bostadslån på 85 procent av bostadens marknadsvärde. Tyvärr är denna maxgräns ganska lätt att komma undan.

Sponsrade länkar

Hur mycket kan man egentligen låna till bostad? Finansinspektionen har, rätt nyligen, beslutat att den maximala belåningsgraden för bostadslån är 85 procent av bostadens marknadsvärde; en variabel som oftast sammanfaller med bostadens försäljningspris. Syftet med Finansinspektionens begränsning är att förhindra kreditinstitut att locka med högre belåningsgrader som konkurrensmedel. Huruvida du blir beviljad 85 procent av bostadens värde eller inte beror för övrigt på dina inkomst- och skuldförhållanden. Ytterst få medelinkomsttagare i Stockholmsregionen blir beviljade lån på 85 procent av en bostad värd tre miljoner kronor. I teorin blir kontantinsatsen således högre än 15 procent för dem som bor i attraktiva områden.

Möjligt att kringgå taket på 85 procent

Problemet – eller fördelen om man så vill – med denna typ av begränsningar är att de alltid är möjliga att kringgå. Den som ansöker om ett bolån i en bank kan utan några större problem bli beviljad ett blancolån hos en annan kreditgivare. Man behöver nämligen inte ange att blancolånet ska användas för delfinansiering av bostadsköp – och bankerna friar hellre än fäller i syfte att tjäna pengar.

Få ut kontantinsatsen genom en värdering i efterhand

Den som redan har sparat ihop en kontantinsats kan enkelt få ut pengarna efter bostadsköpet. Bolånetaket på 85 procent gäller nämligen enbart vid köp av ny bostad. Den som gör en värdering av bostaden i efterhand – och får sin nyinköpta bostad värderad till inköpspriset – kan enkelt få ett hypotekslån på den del av bostaden som ännu inte är belånad. På så sätt blir bostadens faktiska belåningsgrad ändå 100 procent.