Kredit365

Sponsrade länkar

Långivaren Kredit365 hör till de riktigt gamla aktörerna inom SMS-lån. Företaget – som enbart är specialiserat på SMS-krediter – godkänner även kunder med betalningsanmärkning.

Sponsrade länkar

Den största fördelen med Kredit365 torde vara generositeten mot kunder med betalningsanmärkningar i sin kredithistorik. I övrigt är lånevillkoren inte särskilt gynnsamma – att låna en 1000-lapp kostar hela 510 kronor för den som är återkommande kund. Då ingår alla avgifter för avi och SMS. Denna prissättning hör till de högsta på marknaden för SMS-lån, men å andra sidan har företaget – som namnet försiktigt antyder – en generös utbetalningspolicy. Utbetalning sker nästan direkt för den som har konto hos någon av de större bankerna – detta förutsätter dock att ansökan inkommer och hinner behandlas under kontorstid.

Tydliga kostnadsanvisningar

Kredit365 är noga med att ange totalkostnaden för sina lån – såväl i form av kostnader i kronor och ören som i ränteform. Genom att ange lånekostnaderna både i kronor och i effektiv ränta, lever företaget upp till de riktlinjer som hör till god sed på marknaden för mikrokrediter.

Hårda kreditvillkor hos Kredit365

Vid första anblicken kan det tyckas att Kredit365 tillämpar generösa kreditvillkor för sin utlåningsverksamhet. Så är emellertid inte fallet. Företaget har bland annat satt upp en minimiålder på 20 år för alla sina SMS-lån; en åldersgräns som hör till de högsta på marknaden. Likaså kräver företaget en viss taxerad inkomst för att över huvud taget kunna betala ut lånen. Återbetalningstiden på företagets SMS-lån, som omfattar belopp mellan 1000 och 5000 kronor, är alltid 30 dagar. Det är i skrivande stund inte möjligt att flytta fram förfallodatum i utbyte mot en merkostnad.