Kreditkort utan årsavgift

Sponsrade länkar

Ett vanligt lockbete på marknaden för kortkrediter är kreditkort utan fast årsavgift. Dessa kortkrediter är billiga förutsatt att de aldrig utnyttjas.

Sponsrade länkar

På dagens kreditmarknad finns en rad långivare som erbjuder kreditkort utan någon fast årsavgift. I vanliga fall betalar man dels löpande ränta för det utnyttjade kreditbeloppet, dels en fast årsavgift som i de flesta fall uppgår till några hundra kronor. I årsavgiften ingår förmåner och rabatter, t.ex. gratis reseförsäkringar och drivmedelsrabatter. Hos kreditkort utan årsavgift brukar dessa rabatter och förmåner vara rejält nerbantade; som kreditkortsinnehavare tilldelas man t.ex. sällan en reseförsäkring för resor köpta med kreditkortet.

Exempelkort utan avgift

I skrivande stund är de populära kreditkorten Marginalen Classic och Santander Flexvisa de mest eftertraktade kreditkorten utan avgift på den svenska marknaden. Villkoren för tillträde till dessa kreditkort är ganska beskedliga – det sistnämnda kortet beviljas t.ex. till alla som kan åberopa en årsinkomst på minst 100 000 kronor.

Nackdelar med kreditkort utan årsavgift

En av nackdelarna med dessa kreditkort – som påtalas i det föregående – är den nerbantade andelen bonusar, rabatter och förmåner. Den främsta nackdelen, som sällan lyfts fram, är emellertid att själva krediträntan kan vara nära nog dubbelt så hög som på kreditkort utfärdade av etablerade kreditgivare (läs storbanker). Kreditkort utan årsavgift är med andra ord billiga enbart i de fall kreditgränsen aldrig överskrids och krediten därmed inte utnyttjas. Dessa kreditkort lämpar sig således väl som buffertkrediter, som enbart används i nödfall. Däremot är de inte att rekommendera för privatpersoner som behöver ett kreditkort för sina löpande kostnader.