Kreditkort utan inkomst

Sponsrade länkar

Många kreditkortsföretag har tagit principbeslut på att hellre fria än fälla. Därför är inte förvärvsinkomst något absolut krav för att få kreditkort. I Sverige betraktas däremot betalningsanmärkningar som ett stort hinder.

Förvånad kvinna
Många arbetslösa blir positivt överraskade när de fått bifall på sin ansökan om kreditkort.

Sponsrade länkar

Den som har en ordnad ekonomi blir sällan nekad kreditkort trots låg – eller rent av obefintlig – inkomst. Studiemedel, arbetslöshetsersättning, pension eller aktivitetsstöd räcker gott och väl – förutsatt att du inte har en betalningsanmärkning på köpet. Tänk också på att varje ansökan om kortkredit föregås av en kontroll i UC:s belastningsregister. Den som har gjort alltför många kreditupplysningar under den närmaste tiden kan räkna med avslag – trots att kreditupplysningen inte lett till skuldsättning.

Individuell prövning vid varje ansökan

Tänk på att varje kreditkortsansökan prövas individuellt. Det finns därför ingen garanti på att du som har en låg inkomst från förvärvsarbete blir beviljad en kortkredit. Faktorer som tidigare skuldsättning, tidigare kontoinsättningar – och deras bakgrund – har betydelse. Den som haft löneinsättningar under ett tjugotal år – men för tillfället går på a-kassa – har t.ex. större möjligheter att få kreditkort än den som gått på socialbidrag i tjugo år och haft inkomst från arbete under någon månad.

Åldersgräns på kreditkort

Kortkrediter kräver även att du uppnått en viss ålder, vanligtvis 18 år. Den som är 16 år kan i sällsynta fall beviljas kortkredit, förutsatt att vårdnadshavare godkänner kortkrediten. Ifall krediten missköts är det också vårdnadshavarna som har det slutliga ansvaret för att krediten, med eventuell ränta, betalas tillbaka.