Kreditkort utan UC

Sponsrade länkar

Lagen om bank- och finansieringsrörelse ställer krav på kreditprövningar hos UC. Således är det inte möjligt att skaffa kreditkort utan UC – åtminstone inte om den utfärdande banken är underordnad svensk lagstiftning.

Kreditkort utomlands
Den som ansöker om kreditkort i utlandet kan undgå den obligatoriska kontrollen mot Upplysningscentralens register.

Sponsrade länkar

Banker som utfärdar kreditkort är skyldiga att göra en kreditupplysning hos UC innan låneansökan behandlas. Undantag mot denna skyldighet medges endast i de fall en kreditgivare på annat sätt än via UC kan få motsvarande upplysningar om en persons kreditvärdighet. En person som varit kund hos en och samma bank i många år kan således slippa en UC-kontroll, då alla uppgifter om personens skulder och inkomster finns att tillgå i bankens betalningshistorik. Majoriteten av alla banker väljer dock att göra en rutinmässig UC-kontroll på alla kunder. Det faktum att det inte föreligger någon kontrollskyldighet innebär således inte att bankerna avstår från att göra en kontroll.

Utländska kreditkort utan UC

För banker som inte lyder under svensk lagstiftning är det fullt tillåtet att avstå från en UC-kontroll. Den som har många betalningsanmärkningar – och vet med sig att man inte skulle få ett kreditkort i Sverige – kan ansöka om en kortkredit i en bank utomlands. Banker i utlandet brukar godta inkomstuppgifter från Sverige som grund för en kortkredit. Däremot kan det i vissa fall krävas att en person som tecknar en kortkredit kopplat till ett konto i utlandet, på ett eller annat sätt måste vara bosatt i det land där krediten tecknas. Av denna anledning kan det vara klokast att teckna kortkrediten i ett nordiskt grannland, som accepterar att man är bosatt i Sverige.

Nya banker slopar UC-kontrollen

Undantagsvis händer det att nyetablerade banker och kreditinstitut glömmer att göra en UC-kontroll på nya kunder. Detta sker i normalfallet ofrivilligt och tyder endast på bristande rutiner hos kreditgivaren. Den som är mycket mån om att få ett kreditkort utan UC har således störst chans att lyckas hos en mindre nyetablerad bank, som ännu inte har utarbetat tydliga rutiner för kreditupplysningar.