Kreditprövning

Sponsrade länkar

Att låna pengar utan kreditprövning är nästintill omöjligt. Lagen föreskriver nämligen att kreditprövning måste ske i samband med beviljande av smålån, till och med telefonabonnemang.

För många lån
Många får avslag på sina låneansökningar på grund av för många tidigare krediter.

Sponsrade länkar

Alla kreditinstitut som beviljar krediter till privatpersoner är enligt lag skyldiga att göra en kreditprövning på låntagaren. Lån utan kreditprövning är således olagliga. I samband med kreditprövningen samlar kreditinstitutet in information från olika register och källor. En kreditprövning görs på grundval av:

  • Din inkomst. Som inkomst avses lön från förvärvsarbete, bidrag, pension, inkomst av kapital mm.
  • Tillgångar. Har du tillgångar som kan fungera som säkerhet för ett lån? Bostad, bil, fritidshus mm.
  • Skulder. Är du skuldsatt sedan tidigare?
  • Utgifter. Hur ser dina räntekostnader, amorteringar och eventuell underhållsskyldighet ut i förhållande till din inkomst?
  • Antal personer i hushållet. Hur många inkomster finns i hushållet och hur många barn har du att försörja?

Kreditgivaren sammanställer uppgifterna från kreditprövningen i en kalkyl, som visar om det finns betalningsförmåga att klara av räntekostnader och amorteringar för yrkat lånebelopp.

Kreditprövning vid små lånebelopp

Allmänt gäller att kreditprövningen blir mer omfattande i samband med att lånebeloppen ökar. Små SMS-lån föregås således inte av någon omfattande kreditprövning – trots att det är denna typ av lån som kanske borde granskas hårdast.