Kreditvärdighet

Sponsrade länkar

Begreppet kreditvärdighet syftar till bankers och kreditinstituts rankning av sina kunders betalningsförmåga. Som privatperson kan du själv vidta några enkla åtgärder för att påverka din kreditvärdighet.

Pengar i handen
Bankerna har rätt att göra en godtycklig bedömning av vem som är kreditvärdig och vem som inte är det.

Sponsrade länkar

Kreditvärdighet är ett uttryck för en persons eller ett företags förmåga att betala räntor och amorteringar. Kreditgivare brukar kategorisera både företag och privatpersoner i olika klasser, beroende på deras kreditvärdighet (eller kreditvänlighet, som är en synonym till det föregående). De faktorer som ligger till grund för bedömning av din kreditvärdighet är bland annat bruttoinkomst, skuldsättning (många småskulder är mer negativt än ett stort bolån, trots att bolånet är högre), dina familjeförhållanden, tillgångar och levnadssätt. Du som t.ex. har lyckats spara ihop en förmögenhet, trots en relativt sett låg inkomst, kan mycket väl bedömas som mer kreditvärdig än en måttligt skuldsatt höginkomsttagare.

Förbättra din kreditvärdighet

Ungt par - låna pengar
Unga par med fast jobb har störst kreditvärdighet i bankernas ögon.

Innan du ansöker om lån bör du vidta åtgärder för att förbättra din kreditvärdighet. Försök om möjligt:

  • Betala av eventuella blancolån och övriga småkrediter (inte minst kortkrediter).
  • Ha en buffert. Även du som har en liten buffert (t.ex. 20 000 – 30 00 kronor) har ett bättre utgångsläge för förhandlingar än du som helt saknar en sådan.

Se även till att betala dina räkningar i tid. En vanlig anledning till betalningsanmärkningar är att konsumenter slarvar med att betala mindre räkningar. Du som vet med dig att du har svårt att komma ihåg mindre räkningar – använd autogiro eller gör upp ett schema över hur du ska betala dina räkningar.