Lån med betalningsanmärkning och skulder

Sponsrade länkar

Lån trots skulder och betalningsanmärkningar är långt ifrån omöjligt. Personer med en normal skuldsättningsnivå – med andra ord en nivå där skuldsumman underskrider tillgångarnas värde – har sällan problem att få mindre blancolån.

Ansökan om hyresrätt
Personer med både betalningsanmärkningar och skulder beviljas sällan bostadslån; som en konsekvens tvingas man bo på hyra.

Sponsrade länkar

Nya kreditaktörer har gjort det möjligt att ansöka om lån även för personer med betalningsanmärkningar och skulder. Uppstickarna på kreditmarknaden är flitiga med att erbjuda alla typer av lån – även hypotekslån till bostäder – för till synes hårt skuldsatta personer. De större bankerna avslår emellertid, av principskäl, ansökningar från personer med betalningsanmärkningar. Skulder utgör däremot inget direkt hinder, eftersom en måttlig skuldsättning i sig aldrig kan utgöra ett hinder för ytterligare lån. Beträffande skulder gäller nämligen generellt sett följande:

  • Skuldernas storlek spelar mindre roll – däremot är det helt avgörande vilken typ av skulder man har. Ett hypotekslån i miljonklassen – med en bostad som säkerhet – anses i bankernas ögon vara bättre än en handfull blancolån på sammanlagt 100 000 kronor.
  • Ett högt antal genomförda kreditupplysningar kan stå en till last, trots att själva skuldsättningsgraden inte är särskilt stor. Det lönar sig med andra ord att låna större belopp åt gången.

Samla alla krediter under ett och samma tak

För hårt skuldsatta personer lönar det sig stort att samla alla småkrediter under ett och samma tak. I bankernas ögon har man således skapat en överblick över sin totala skuldsättning, vilket anses vara en fördel trots att skulden i sig inte har minskat avsevärt jämför med tidigare. Den som ansöker om ett privatlån, i syfte släcka sina småkrediter, kan däremot bli nekad lån ifall en betalningsanmärkning föreligger. En anmärkning kan endast i sällsynta fall vägas upp av en stabil inkomst- och arbetssituation.