Låna 1000

Sponsrade länkar

Att låna 1000 kr sker i regel inte via storbanker. Denna typ av mikrolån erbjuds främst via SMS-krediter eller onlinelån. Kostnaden för att låna 1000 kr uppgår i sämsta fall till en tredjedel av det lånade beloppet.

Hundrakronorssedlar
Räntan per lånad tusenlapp kan i värsta fall uppgå till flera hundra kronor.

Sponsrade länkar

De allra flesta som ska låna 1000 kr ansöker om ett s.k. direktlån – eller mikrolån – på nätet. Det är även möjligt att ta ett SMS-lån på 1000 kr. De allra flesta lån i denna storleksklass är förbundna med olika typer av uppläggningsavgifter och höga räntor, som blir kännbara trots att lånet ska amorteras inom 30 dagar.

Låna 1000 kr – kostnader för lånet

Kostnaderna för ett lån på 1000 kr fördelar sig i genomsnitt på följande delsummor:

  • Lånebeloppet på 1000 kr.
  • En uppläggningsavgift. Denna avgift varierar i regel mellan 100 och 300 kr.

Kostnaden för ett mikrolån på 1000 kr blir således lånebeloppet på 1000 kr plus uppläggningsavgiften. De flesta kreditinstitut stoltserar med att erbjuda räntefria lån – och i samband med ett lån på 1000 kr finns mycket riktigt ingen regelrätt räntekostnad; den faktiska räntan blir först synlig ifall uppläggningsavgiften räknas om till ränta.