Låna 500

Sponsrade länkar

De flesta som tar ett lån på 500 kr väljer att ta ett SMS-lån eller någon av de många typer av mikrolån som erbjuds på nätet.

500 kronors sedel
Merparten av de nätbaserade långivarna erbjuder billiga femhundrakronorslån – dessa kan rent av vara gratis till förstagångskunder.

Sponsrade länkar

Att låna 500 kr är allra vanligast via SMS. Det är även möjligt att ta ett mikrolån på 500 kr direkt på nätet. Efter att en rutinmässig kreditprövning genomförts finns pengarna i regel inne på ditt konto inom 15 minuter.

Ungdomar och arbetslösa största målgruppen

Ungdomar och arbetslösa är de grupper som oftast väljer att låna 500 kr. Många ungdomar slinker igenom kreditprövningen trots att de är under 18 år – den vanligaste orsaken är att telefonabonnemanget är registrerat i en förälders namn. Att arbetslösa och ensamförsörjare väljer att låna 500 kr beror helt enkelt att de måste täcka månadens utgifter dagarna innan a-kassan eller arbetslöshetsersättningen kommit in på kontot. Antalet fattiga pensionärer som väljer att låna 500 kronor är däremot ganska litet – troligtvis för att denna typ av lån tas via SMS eller online.

Kostnader för mikrolån på 500 kr

De flesta mikrolån på 500 kr är räntefria, men i gengäld förbundna med en avgift på ca en fjärdedel av det lånade beloppet. Ett lån på 500 kr ska – i likhet med andra snabblån – återbetalas inom 30 dagar.