Låna 500000

Sponsrade länkar

En klar majoritet av banklånen i storleksklassen 500 000 kronor delas ut i form av hypotekslån. Privatpersoner kan endast i undantagsfall bli beviljade lån i denna storleksklass helt utan säkerhet.

Sponsrade länkar

Bankernas övre tak för blancolån brukar ligga på mellan 300 000 och 400 000 kronor. Hos nätbaserade långivare gäller ungefär samma gräns. Den övre gränsen är satt för att bankerna inte ska behöva ta onödiga risker – bankerna är nämligen måna om att begränsa löptiden för denna typ av krediter till tio eller maximalt femton år. Endast en försvinnande liten del av alla potentiella låntagare hade – teoretiskt sett – förmått betala tillbaka belopp överskridande 500 000 kronor inom loppet av femton år.

Låna 500000 med säkerhet

Den som har en säkerhet att åberopa – t.ex. en villafastighet eller bostadsrätt – kan utan problem få ett lån på en halv miljon av i princip vilken bank som helst. Som komplement till säkerheten krävs i regel att man även förfogar över en stabil förvärvsinkomst; räkna med att banken ställer ingående frågor om din ekonomiska situation i de fall inkomsten inte härstammar från ett fast jobb. Som gift eller sammanboende måste man t.ex. redogöra för hur inkomsterna – och skulderna – fördelar sig i hela hushållet.

Avslag på ansökan för personer med betalningsanmärkningar

Långivarna ställer i allmänhet krav på ordnad ekonomi; en viktig del i bankernas bedömning är förekomsten av betalningsanmärkningar hos låntagarna. De större bankerna brukar av principiella skäl neka lån till personer som dragit på sig betalningsanmärkningar – detta gäller även i de fall låntagaren kan åberopa en fullvärdig säkerhet för lånet. Bland nätbaserade kreditgivare brukar emellertid villkoren vara betydligt mildare – men här är räntorna i gengäld också högre.