Låna pengar billigt

Sponsrade länkar

Personer som är villiga att pantsätta sin befintliga egendom kan låna pengar billigt hos de etablerade bankerna. Genom att t.ex. belåna sin befintliga bostad, kan man frigöra kapital till regelrätt nöjeskonsumtion.

Säkerhet för billigt lån
Lån med någon form av säkerhet – t.ex. en villafastighet som denna – bör alltid vara utgångspunkten för den som vill låna billigt.

Sponsrade länkar

Grundkonceptet för personer som vill låna pengar billigt är att alltid undvika alla former av blancolån. Även om avsikten är att låna pengar till nöjen, bör man undersöka möjligheten att ange en säkerhet för lånet. På så sätt reduceras räntekostnaderna markant jämfört med om alternativet hade varit ett lån utan säkerhet. För att låna billigt till konsumtion och nöjen ställs emellertid följande krav:

  • Låntagaren måste förfoga över egendom som banken kan godta som säkerhet för lånet. Lägenheter, mark och villor med äganderätt kan utgöra exempel på sådan egendom.
  • Den sökande bör därutöver ha en fast månadsinkomst och i övrigt vara kreditvärdig. Banken kan t.ex. förvägra lån ifall den sökande har betalningsanmärkningar i sin kredithistorik.

Undvik även privatlån från större banker

De etablerade bankerna gör gärna anspråk på att erbjuda privatlån med fördelaktiga räntevillkor; ett faktum som visserligen motsvarar sanningen om man jämför med motsvarande blancolån på marknaden för mikrokrediter. Till saken hör dock att lån med säkerhet – så kallade hypotekslån – till och med har lägre ränta än de mest förmånliga privatlånen. Den som har möjlighet bör således alltid rikta in sig mot ett lån med säkerhet. Tänk på att bankerna numera är liberala beträffande olika typer av säkerhet som kan ligga till grund för ett hypotekslån. T.ex. kan även bilar och värdefulla smycken fungera som säkerhet hos vissa banker – bra att veta för den som vill låna pengar billigt men saknar säkerhet i from av fastigheter eller annat bundet kapital.