Låna pengar i utlandet

Sponsrade länkar

Den som är permanent bosatt i utlandet kan få lån i en utländsk bank – även genom att åberopa sin inkomst eller pension från Sverige.

Villa i Spanien
Att låna pengar utomlands är möjligt – t.ex. för svenska pensionärer som vill köpa villafastighet i Spanien.

Sponsrade länkar

Reglerna för att låna pengar utomlands varierar mellan olika länder och banker. Somliga banker kräver att låntagaren har både inkomst och permanent bosättning i det land där utlåningen är aktuell. Hos andra banker räcker det med att man är folkbokförd i det land som står värd för utlåningen. Några exempel:

  • Svenska pensionärer, som är permanent bosatta i utlandet men uppbär svensk pension som utbetalas till en bank i utlandet, kan till synes problemfritt få lån i en bank i värdlandet. Det underlättar vidare att säkerheten för lånet – själva fastigheten – finns i samma land som utlåningsbanken. Lån utan säkerhet är emellertid svårare att få i utlandet, eftersom bankerna inte kan gå in i svenska inkomstregister för att granska den sökandes årsinkomst och anställningsform.
  • Personer som arbetar i ett land och bor i ett annat kan i regel få lån i båda länderna. T.ex. är det fullt möjligt för en person som arbetar i Danmark – men bor i Sverige – att belåna en svensk fastighet i en dansk bank.
  • Svenska banker med filialer i utlandet – t.ex. Nordea och SEB – godtar i regel ansökningar från svenskar; detta oavsett om den ansökande bor i Sverige eller utomlands.

Svårt få blancolån utomlands

Som framgår i det föregående kan det vara problematiskt att bli beviljad blancolån i utlandet; detta med anledning av att bankerna i så fall inte har någon säkerhet för lånet i det land där utlåningen äger rum. Utlänningar som vill låna större belopp utan säkerhet kan väcka misstanke hos banken, som då igångsätter en noggrann utredning av den sökande.