Låna pengar med skuld hos Kronofogden

Sponsrade länkar

Den som har en innestående skuld hos Kronofogdemyndigheten kan endast i undantagsfall bli beviljad större kreditbelopp. Ett skuldsaldo hos Kronofogden brukar emellertid inte utgöra hinder för SMS-lån.

SMS-lån i dollar
Personer med skulder hos Kronofogden får nöja sig med SMS-lån eller andra mikrolån.

Sponsrade länkar

Obetalda skulder hos Kronofogden kommer förr eller senare att leda till utmätning, såvida skulderna inte betalas in omgående. De flesta kreditinstitut ser allvarligt på att personer väntar med att återställa ett skuldsaldo hos Kronofogden. Skulden har nämligen uppkommit efter en betalningspåminnelse, ett antal inkassokrav och räkningar från Kronofogden. Den betalningsskyldiga har med andra ord haft många chanser till betalning, som försummats medvetet eller omedvetet.

Lätt få SMS-lån med skuld hos Kronofogden

Den kredittyp som är lättast att få, trots en innestående skuld hos Kronofogden, är tveklöst SMS-lån och andra mikrolån. Därefter kommer övriga blancolån – t.ex. privatlån – samt hypotekslån. Svårighetsgraden följer nämnda ordningsföljd – att få ett hypotekslån i miljonklassen är således nästintill omöjligt för personer med skulder hos Kronofogden. För att kunna köpa en bostad är förutsättningen sålunda att hela köpeskillingen betalas kontant.

Glöm avbetalningar och abonnemang

Skulder hos Kronofogden sätter vidare stopp för shopping på avbetalning och nytecknande av telefonabonnemang. Ett abonnemang är nämligen en kredit i den bemärkelsen att tjänsten – det vill säga telefonsamtalet – konsumeras innan den betalas. För att teckna ett abonnemang görs således en kreditprövning, som sannolikt får avslag till följd av det innestående skuldsaldot hos Kronofogden.