Låna pengar utan fast inkomst

Sponsrade länkar

Att låna pengar utan fast inkomst är inte alltid omöjligt. Många banker likställer nämligen långa visstidsanställningar med tillsvidareanställningar.

Sponsrade länkar

Många banker vägrar av principskäl att låna ut pengar till personer utan fast inkomst. Dock gör bankerna ofta en individuell prövning – och tolkning – av begreppet fast inkomst. Den som jobbat regelbundet i 20 år utan att ha fast jobb – t.ex. som obehörig lärare – kan ändå bedömas som tillräckligt kreditvänlig i bankens ögon.

Är det klokt att låna pengar utan jobb?

Att låna pengar utan jobb är inte klokt. Men att vara arbetslös är inte detsamma som att sakna fast inkomst. Inom många yrkesgrupper är det i princip omöjligt att få fast jobb. Som arbetstagare tvingas man ofta till långa projektanställningar – inte minst inom universitetsvärlden – som innebär att inkomsten inte kan betecknas som fast. Likväl kan den vara högre än lönen från många tillsvidareanställningar. I sådana fall förefaller det rimligt att du beviljas lån, trots din anställningsform.

Låna pengar utan fast jobb kan löna sig

Du som är doktorand, projektanställd, provanställd (med möjlighet till förlängning) eller visstidsanställd upplevs i de flesta bankers ögon som tillräckligt kreditvänlig. I de fall du varit visstidsanställd under en längre tid bryr sig bankerna inte ens alltid om att kräva intyg om tillsvidareanställning från din arbetsgivare. Kontoutdraget räcker då som underlag för beviljandet av lån.