Låna pengar utan jobb

Sponsrade länkar

De större bankerna har fortfarande ett ålderdomligt sätt att se på låntagarnas inkomstsituationer. Att låna pengar utan jobb är nämligen inte alltid möjligt – trots att låntagaren kan åberopa andra inkomster.

Försäljning villa
Att låna pengar utan jobb är svårt. Detta trots att man uppbär inkomster från annat håll – t.ex. från försäljningar av lyxfastigheter som denna praktvilla.

Sponsrade länkar

De traditionella storbankerna vägrar fortfarande att låna ut pengar till personer utan jobb; detta trots att låntagaren är fullt kreditvärdig. Bankerna ser nämligen fast jobb som en absolut förutsättning för såväl hypotekslån som blancolån även om personer kan uppvisa inkomster av annat slag. Hit hör t.ex. inkomst av kapital, hyresintäkter och inkomster från aktie- och bostadsförsäljningar som inte kan hänföras till förvärvsinkomster. Personer utan jobb bör därför – i första hand – vända sig till kreditaktörer som accepterar olika inkomstkategorier.

Låna pengar utan fast inkomst – både möjligt och omöjligt

Personer som saknar tillsvidareanställning blir allt som oftast nekade lån hos de större bankerna. Uppstickarna på kreditmarknaden har emellertid en mera liberal syn på låntagarnas inkomster; t.ex. accepterar man att inkomst kan komma från olika källor. Egenföretagare, frilansare och personer med projektanställningar har störst behållning av att vända sig till någon av de nyetablerade bankerna. Vidare kan följande personkategorier ha svårt att få lån hos etablerade kreditaktörer:

  • Personer som saknar taxerad förvärvsinkomst – så kallade nolltaxerare.
  • Studerande och forskarstuderande.
  • Timanställda med låg total månadsinkomst.

Den som väljer att ta upp sina hyresintäkter och eventuella sidoinkomster i deklarationen har således en fördel i det att inkomsterna då blir en del av den taxerade förvärvsinkomsten och således kan utgöra underlag för en kreditprövning. Ifall man istället väljer att låta dessa inkomster förbli svarta, reduceras den totala årsinkomsten och därmed också möjligheten att få lån.