Lendo

Sponsrade länkar

Hos Lendo ligger fokus uteslutande på privatlån, dvs. större blancolån utan säkerhet. Den som ansöker om ett större lån får emellertid räkna med att företaget ställer vissa krav på låntagarens privatekonomi.

Sponsrade länkar

Lendo är ett utmärkt alternativ för den som t.ex. behöver låna till kontantinsatsen eller vill finansiera bilköpet eller semesterresan med ett privatlån. Räntorna hos Lendo är nämligen nästintill marknadsmässiga i den bemärkelsen att de i många fall kan mäta sig med storbankernas räntesatser. För lån under 30 000 kronor ställer Lendo förhållandevis låga krav på låntagarnas privatekonomi – bland annat kan lån beviljas trots betalningsanmärkning – men i de fall lånebeloppet överskrider denna gräns utkrävs följande säkerhet:

  • Den som ansöker ska ha fyllt 18 år och ha en fast månadsinkomst på drygt 9000 kronor före skatt.
  • Låntagaren får inte ha betalningsanmärkningar. För lån under 30 000 kronor utgör betalningsanmärkningar inget hinder – det gör däremot ett skuldsaldo hos Kronofogden.
  • Den som ansöker måste ha ett vikariat som sträcker sig minst sex månader framåt i tiden, alternativt ha en egen verksamhet sedan två år tillbaka.

Samla lån hos Lendo

Hos Lendo kan den som har dragit på sig många småkrediter – t.ex. SMS-lån och kortkrediter – samla dessa under ett och samma tak – antingen genom att ta ett hypotekslån eller ett större privatlån. För hypotekslån krävs naturligtvis att det finns någon form av säkerhet att tillgå – t.ex. en bostad eller ett fritidshus. I undantagsfall kan även bilar fungera som säkerhet.