Mikrolån 18 år

Sponsrade länkar

Tendensen på kreditmarknaden pekar på att det blir allt svårare för 18-åringar att få mikrolån. Detta med anledning av att ungdomar inte klarar av att sköta sina betalningsåtaganden.

SMS-lån till glad 18-åring
Den som är 18 år kan fortfarande få mikrolån hos en handfull aktörer – men allt fler kreditgivare höjer åldersgränserna.

Sponsrade länkar

Trots att antalet aktörer på marknaden för mikrolån ständigt ökar i antal, blir det allt svårare för nyblivna 18-åringar att ansöka om mikrolån. Detta beror i första hand på att dagens 18-åringar missköter återbetalningen av räntor och amorteringar till den grad att kreditgivarna medvetet höjer åldersgränsen. Många kreditgivare klagar i detta sammanhang på att inkassobolagen inte prioriterar att driva in små lånebelopp, utan istället fokuserar på de stora förbrytarna; ett faktum som frestar långivarna att höja åldersgränsen från 18 till 19 eller 20 år. Med andra ord en kollektiv bestraffning, som även drabbar de skötsamma 18-åringarna.

Tillgängliga mikrolån för 18-åringar

I skrivande stund erbjuder långivare som SMS-pengar, Meddelandelån och Expresskredit mikrolån till personer som fyllt 18 år. Listan kan göras längre, men vi nöjer oss med att nämna dessa tre aktörer då vi verifierat tillgängligheten genom att låta en 18-årig testperson ansöka om lån hos dessa. Några tips för kreditsugna 18-åringar:

  • Det faktum att man fyllt 18 år innebär per automatik inte att man är garanterad ett mikrolån. Utöver ålderskravet utkrävs i normalfallet någon form av taxerad inkomst – liksom avsaknad av betalningsanmärkningar.
  • Ansök företrädesvis om onlinelån framför SMS-lån; den förstnämnda kreditformen är generellt sett lättare att få för personer som nyss fyllt 18 år.

I de fall en 18-åring kan uppvisa trygga anställningsvillkor, kan många kreditinstitut medge undantag i förhållande till åldersgränsen. Som låntagare bör man nämligen tänka på att kreditgivarnas lånevillkor inte är orubbliga, utan i högsta grad förhandlingsbara. Förhandla om möjligt via telefon; e-postbaserade förhandlingsförsök är dömda att misslyckas.