Mikrolån 2000

Sponsrade länkar

Räkna med att kostnaden för ett mikrolån på 2000 kronor kan uppgå till en 500-lapp. I skrivande stund finns dock ett fåtal gratis introduktionslån till nya kunder.

Sponsrade länkar

Som låntagare bör man vara medveten om den oskäliga kostnaden för ett mikrolån på 2000 kronor; räkna med att få betala upp till en femhundring för ett korttidslån med en löptid på 30 dagar. I skrivande stund är Vivus en av få kreditgivare som erbjuder gratis mikrolån i denna storleksklass – men bara till nya kunder efter att de registrerat ett användarkonto på kreditgivarens hemsida. I övrigt varierar kostnaden mellan 300 och 800 kronor. Personer med betalningsanmärkningar får räkna med en ännu högre kostnad.

Litet mikrolån med kort löptid

Vidare bör man ha i åtanke att ett mikrolån i storleksklassen 2000 kronor i normalfallet måste slutamorteras inom 30 dagar. I annat fall utgår diverse straffavgifter. Tänk också på följande:

  • Att ansöka om mikrolån online är i normalfallet mera gynnsamt än att ansöka om motsvarande lån via SMS. I det senare fallet tillkommer SMS-avgifter till såväl telefonoperatör som till kreditgivaren.
  • Undvik att ta mikrolån från kreditgivare som inte anger exakt information om ränta och eventuella tilläggsavgifter. Vidare bör kreditgivaren räkna in alla eventuella tilläggsavgifter i den angivna räntan – i annat fall bryter kreditgivaren mot gällande kreditlagstiftning för mikrokrediter.

Den som har en outnyttjad kortkredit vinner stort på att använda denna, istället för att ansöka om ett mikrolån. Kortkrediten är dessutom helt gratis för personer som betalar tillbaka lånet inom ramen för kortkreditens räntefria löptid, som allt som oftast är längre än löptiden hos mikrolånen.