Mikrolån 3000

Sponsrade länkar

Utgångspunkten för mikrolån på 3000 kronor bör alltid vara att räntan inte överskrider en tredjedel av lånesumman. Den som väljer ett mikrolån på 3000 kronor bör vidare överväga om en löptid på 30 dagar räcker.

Sponsrade länkar

Den vanligaste löptiden för mikrolån i storleksklassen 3000 kronor är en månad; en kort återbetalningstid sett till hur stor del av en genomsnittlig månadsinkomst som beloppet faktiskt utgör. Den som tar ett mikrolån i denna storleksklass bör därför överväga särskilt noga om man har ekonomiska marginaler att betala tillbaka lånet inom utsatt tid. I annat fall är det betydligt klokare att ta ett mikrolån med längre löptid – även i de fall räntan är något högre.

Mikrolån på 3000 kronor som introduktionserbjudande

För den som är obevandrad på marknaden för mikrolån – och endast i undantagsfall behöver ty sig till denna kreditform – kan det löna sig att använda sig av ett gratis introduktionserbjudande till förstagångskunder. Vivus är en av de kreditaktörer som erbjuder gratis mikrolån till alla förstagångskunder. Erbjudandet omfattar belopp upp till 6000 kronor. I övrigt är det få kreditgivare som erbjuder gratislån i denna storleksklass; ett faktum som gör Vivus unik i sitt slag.

Alternativ till mikrolån på 3000 kronor

Låntagare, som redan utnyttjat alla marknadens gratis introduktionserbjudanden, bör alltid se mikrolån till ordinarie pris som en sista utväg. Att använda sig av en befintlig kortkredit eller kontokredit är betydligt förmånligare än att ta ett mikrolån. Särskilt med tanke på att kortkrediternas räntefria period alltid är längre än mikrolånens löptider. Paradoxalt nog är det till och med billigare att övertrassera ett vanligt personkonto än att ta ett mikrolån; ett faktum som ger en vink om orimligheten hos räntorna på marknaden för snabbkrediter och mikrolån.