Mikrolån 500

Sponsrade länkar

Allt fler kreditgivare erbjuder idag mikrolån på 500 kronor – vanligtvis i form av ett öppningserbjudande för nya låntagare. Tidigare var det minsta lånebeloppet för mikrolån åtminstone en tusenlapp.

Sponsrade länkar

Under många år var 1000 kronor det minsta lånebelopp som kunde erhållas på marknaden för mikrolån. Numera finns emellertid en handfull kreditaktörer som erbjuder mikrolån på 500 kronor – helt utan avgift. Syftet med dessa lån är att helt sonika locka till sig nya låntagare. Följande kreditgivare erbjuder sig i skirvande stund att låna ut en femhundring helt utan kostnad:

  • Pengos.se – erbjuder ett avgiftsfritt lån till nya kunder. Lånet kan enbart användas en gång per person. Lånet ska slutamorteras i sin helhet inom 15 dagar.
  • Ferratum – lånar ut 500 kronor både via SMS och via onlineformulär. Återbetalningstiden är densamma som hos Pengos, nämligen 15 dagar.
  • Vivus.se – är i skrivande stund den mest generösa kreditgivaren i den bemärkelsen att första lånet, på belopp upp till 6000 kronor, alltid är gratis. Tänk dock på att löptiden inte får överskrida 30 dagar.

Mikrolån på 500 kr – mer reklam än intäkt

För kreditgivarna innebär gratis förstagångslån inte någon direkt vinst i form av ränteintäkter. Däremot betyder engångsprincipen att kreditgivaren får gratis reklam – och möjlighet att sålla bort de kunder som inte kan återbetala lånet inom den korta löptiden. Som låntagare bör man i första hand ansöka om mikrolån online; på så sätt kommer man undan kostnaden för SMS och – inte minst – eventuella SMS-avgifter till kreditgivaren som debiteras i samband med ansökningsproceduren.