Mikrolån med betalningsanmärkning

Sponsrade länkar

Begreppet mikrolån hänför sig i första hand till mindre blancolån med snabb utbetalningstid och automatisk kreditupplysning. Betalningsanmärkningar resulterar vanligen i högre ränta på mikrolånet.

Mikrolån SMS
För mikrolån via SMS utgör betalningsanmärkningar inget hinder.

Sponsrade länkar

Mikrolån är ett samlingsbegrepp för SMS-lån, onlinelån och övriga olönsamma snabbkrediter. Utbetalningen föregås i normalfallet av en automatisk kreditupplysning, som tar hänsyn till variabler som låntagarens ålder, årsinkomst och bostadsort. Ungefär hälften av alla aktörer på marknaden för mikrolån ratar kunder med betalningsanmärkningar. Valmöjligheterna för denna kundgrupp blir således sämre än för kunder med blanka papper.

Betalningsanmärkning resulterar i högre ränta

Spekulanter på mikrolån med betalningsanmärkningar i sitt förflutna bör i första hand tänka på följande:

  • De aktörer som accepterar kunder med betalningsanmärkningar tar i normalfallet ut en hög ränta, som kan liknas vid en straffavgift för att man som låntagare slarvat med privatekonomin.
  • Aktörerna som beviljar mikrolån trots betalningsanmärkning gör en individuell prövning i samband med varje låneansökan. En hög årsinkomst kan således uppväga en eller flera betalningsanmärkningar. Det är även vanligt att kreditgivarna bestämmer räntan individuellt. I så fall är de skyldiga att upplysa om detta på hemsidan. Det måste även framgå vilka kriterier som gäller för olika räntesatser så att potentiella låntagare kan räkna ut vilken ränta som gäller för just dem.

Det är i skrivande stund något vanligare att kreditaktörer med fokus på SMS-lån godkänner kunder med betalningsanmärkningar än motsvarande aktörer med inriktning mot onlinelån.