Pensionärslån

Sponsrade länkar

Pensionärslån är ett begrepp som håller på att dö ut. Men därmed inte sagt att pensionärer är exkluderade från lånemarknaden – snarare tvärt om.

Pensionärslån till bil
Pensionärslån beviljas sällan i form av regelrätta blancolån. För att t.ex. bevilja lån till bil kommer banken sannolikt att utkräva säkerhet eller borgen.

Sponsrade länkar

Bara för något årtionde sedan var det mer eller mindre praxis att bankerna erbjöd särskilda privatlån riktade till olika kundgrupper, däribland pensionärslån, studentlån och ungdomslån. Numera har bankerna frångått principen att rikta sina privatlån till särskilda personkategorier; detta med anledning av att bankerna förlorar potentiella kunder genom att erbjuda nischade lån. Istället är man idag mån om att påpeka att alla som vill kan ansöka om privatlån – på så sätt utesluter man inte potentiella låntagare genom att skrämma bort kunder genom särskilda lånebeteckningar.

Pensionärslån – högre krav på säkerhet

Pensionärer som ansöker om lån får emellertid räkna med något hårdare lånevillkor än yngre kundgrupper. Det är t.ex. ovanligt att erbjuda större blancokrediter med lång återbetalningstid till personer som uppnått en viss ålder. Däremot brukar man i normalfallet tillåta äldre låntagare att göra extraamorteringar utan straffavgift. Som pensionär kan man emellertid frigöra kontanter genom att t.ex. ange bostaden som säkerhet för lånet. Bilar och annan egendom med ett mindre bestående värde brukar i regel inte godtas som pant för pensionärslån. Generellt gäller att kravet på säkerhet är högre för pensionärer än för ungdomar och unga vuxna.

Låna på bostaden till resor och nöjen

Pensionärer, som har bundet kapital i form av bostäder eller markegendom, kan använda egendomen som pant för lån till resor och regelrätta nöjen. Personer som har kommit upp i åldern – men saknar bunden egendom – löper däremot en överhängande risk att få avslag på sin ansökan om blancolån. Istället är man förpassad till någon aktör på marknaden för snabbkrediter. Som pensionär kan man t.ex. få ett större SMS-lån eller onlinelån till synes problemfritt.