Räntefritt lån

Sponsrade länkar

Räntefria lån är en myt blott. Alla lån är förbundna med någon form av ränta – som visserligen kan kamoufleras i form av dolda avgifter.

Räntefritt minilån
Det finns inga lån som är gratis – avgifter utgår även för minilån.

Sponsrade länkar

Räntefria lån förekommer – däremot finns inga gratis lån. Alla kreditinstitut vill tjäna pengar – till och med statliga kreditgivare som CSN m.fl. I de fall kreditinstitut erbjuder räntefria lån förekommer i regel dolda avgifter såsom uppläggningsavgifter, registerhållningsavgifter, administrativa avgifter mm. Dessa avgifter växer snabbt om du skulle råka missa en betalning.

Avgifter för kravhantering och fakturering

De flesta s.k. räntefria lån tar ut skyhöga avgifter för kravhantering och fakturering, i synnerhet i samband med försenade amorteringar. Omräknat till ränta kan de ordinarie avgifterna för lånet – trots att du håller varje deadline – medföra en räntesats på 20 procent. Om du dessutom halkar efter med betalningen blir den faktiska räntan desto högre – 100 procent är inget ovanligt.

Räntefria lån från arbetsgivare – skattepliktig förmån

I sällsynta fall händer det att arbetsgivare ställer upp med ett räntefritt lån – det kan röra sig om en månads löneutbetalning i förskott eller ett regelrätt lån med en bestämd amorteringstid. Trots att arbetsgivaren låter dig låna räntefritt är du emellertid skyldig att meddela Skatteverket ifall du lånar pengar till lägre ränta än rådande marknadsränta. Du som lånar utan ränta ska i regel beskattas för förmånen som inkomst av förvärvsarbete (tjänst). I praktiken glömmer många - både medvetet och omedvetet – att lämna uppgifter till Skatteverket om denna typ av lån. Poängen är dock att det är nästintill omöjligt att låna pengar gratis - till och med enligt lagens bokstav.