Snabba SMS-lån

Sponsrade länkar

Utbetalningarna av SMS-lån har blivit långsammare under senare år; anledningen till detta är att bankerna begränsat utbetalningarna av snabba SMS-lån, då dessa kreditinstitut hotade bankernas egna utlåningsverksamheter.

Snabba SMS-lån
Ett snabbt SMS-lån kan förslagsvis täcka en akut lägenhetsmålning.

Sponsrade länkar

Sedan 2008 har de flesta större banker begränsat SMS-låneaktörernas möjligheter att göra minutsnabba utbetalningar till privatpersoner som tar SMS-lån. Swedbank gick så långt att man helt sade upp avtalen med SMS-lånebolagen – på så sätt kunde kunder hos Swedbank få vänta i flera dagar på sina utbetalningar. Nordea är den bank som genom tiderna har varit mest tillmötesgående mot aktörerna på marknaden för SMS-lån.

Specialavtal med bankerna

För att inte förlora alltför många kunder till storbankerna, har många SMS-lånebolag under de senare åren återupprättat avtalen med storbankerna. I många fall måste SMS-låneaktörerna betala rikliga provisioner till storbankerna för att få igenom de minutsnabba utbetalningarna. Ferratum är i dagsläget en av få aktörer som garanterar snabba SMS-lån även utanför ordinarie kontorstid.

Utbetalningar inom några timmar

Den som kan vänta några timmar med sin utbetalning har däremot betydligt fler aktörer att välja mellan. Om du ansöker om ett SMS-lån på en vardag under ordinarie kontorstid, kan du i princip använda dig av vilket SMS-lånebolag som helst; de långsamma utbetalningarna ger sig först till känna när du ansöker om lån utanför kontorstid – t.ex. under helgen.

Specifika fakta om olika typer av SMS-lån samt vanliga lånebelopp: