Snabblån

Sponsrade länkar

Snabblån är ett begrepp som inrymmer alla krediter med mycket snabb utbetalningstid; vanligtvis är ansökningsprocessen för snabblån automatiserad i sin helhet.

SMS-lån barn
När snabblånen presenterades som SMS-lån år 2004, var de tillgängliga även för barn. Idag ställs dock betydligt hårdare krav på låntagarna.

Sponsrade länkar

Antalet beviljade snabblån sköt i höjden under tidigt 2000-tal. Det var under denna tid som snabblånen introducerades i form av SMS-lån – en pinfärsk kredittyp som inte krävde några fysiska kontakter mellan människor, utan istället administrerades helt automatiskt.

Inledningsvis rådde anarki på marknaden för SMS-lån. Inga kreditkontroller genomfördes på låntagarna och kraven för att få SMS-lån var i det närmaste obefintliga – såtillvida att även barn utan någon taxerad årsinkomst kunde ansöka om lånen. Idag ställs emellertid betydligt hårdare krav på den som ansöker om SMS-lån och övriga snabblån.

Snabblån – småkrediter med hög ränta

Kännetecknande för alla snabblån är att själva kreditbeloppet är litet – vanligtvis så litet att ingen av de nationella storbankerna skulle vara beredd att ställa upp med så små lånebelopp. Vidare är räntan jämförelsevis mycket hög i förhållande till återbetalningstiden för lånet, som vanligen uppgår till en till tre månader. För mindre belopp – t.ex. 500 och 1000 kronor – förekommer även återbetalningstider på två till tre veckor; ett kort tidsintervall för den som måste vänta på nästa löneutbetalning.

Privatlån och snabblån

I sammanhanget bör betonas att alla snabblån är så kallade blancolån, dvs. lån utan krav på säkerhet. Större blancolån brukar emellertid kallas för privatlån. Dessa administreras i normalfallet av såväl storbanker som av mindre kreditaktörer, varav de senare brukar utkräva högre ränta än de förstnämnda. Den som har dragit på sig betalningsanmärkningar av olika slag kan räkna med avslag hos de större bankerna; istället får man finna sig i att låna från någon av uppstickarna på den brokiga lånemarknaden.