Studentlån

Sponsrade länkar

Studentlån är inte synonymt med studielån; det förstnämnda begreppet avser ett blancolån eller ett hypotekslån som skräddarsytts särskilt för studenters förutsättningar. Med studielån avses däremot det statliga studiemedlets lånedel.

Låna till böcker
Bankerna erbjuder skräddarsydda studentlån, som kan användas för att finansiera studentlitteratur, möbler – och till och med bostadsköp.

Sponsrade länkar

Studentlån är inget annat än ett privatlån eller ett hypotekslån riktat till studenter. Med andra ord ställs inget krav på fast inkomst för denna typ av studentlån, men i gengäld får man räkna med att låneansökan föregås av en hård prövning. Det kan även hända att bankerna väljer att granska den ansökandes studieresultat för att få en uppfattning om när det kan bli aktuellt att låntagaren får en fast inkomst. En fördel med studentlån är att man som student kan låna pengar till en bostad – trots att det inte finns någon fast inkomst som säkerhet. Tänk dock på att räntor och villkor för studentlån kan vara hårdare än för motsvarande ordinarie kredit.

Studentlån – krediter med hyfsade villkor

Räntor och villkor för studentlån är i normalfallet bättre än för andra lån utan krav på vare sig inkomst eller säkerhet. Bankerna förutsätter nämligen att de studerande blir långvariga bankkunder även efter studiernas upphörande. Detta gäller dock enbart för de etablerade bankerna. Mindre kreditinstitut brukar istället sätta i system att utnyttja studenter genom att erbjuda höga räntor på mindre kreditbelopp, inte minst på kreditkort för studenter.

Borgen för studentlån

Banker som ger större lån till studenter brukar utkräva borgen – i synnerhet om det rör sig om bostadslån. Studenter som har stora skulder sedan tidigare kan uteslutande räkna med krav på borgen ifall inkomstsituationen är osäker vid ansökningstillfället.