Svårt att få lån

Sponsrade länkar

Har du svårt att få lån? Försök i så fall förhandla med ett antal banker. Olika banker har nämligen olika bedömningsgrunder för beviljande av lån.

Arbetssökande
Dagens kreditmarknad har många alternativ även för arbetslösa och andra ekonomiskt utsatta grupper.

Sponsrade länkar

Du som har svårt att få lån har det i regel av några olika anledningar. Det kan röra sig om att du dragit på dig betalningsanmärkningar, arbetslöshet, eller att du är egenföretagare som nyligen börjat driva näringsverksamhet. Likaså kan nyanlända invandrare ha svårt att få lån, eftersom deras ekonomiska situation inte går att spåra.

Svårt att få lån – förhandla med banken

Kreditinstitut måste hela tiden kontrollera – och reducera – riskerna med att bevilja lån till oseriösa personer. Du som är nyanländ invandrare – eller egen näringsidkare – gör klokt i att förhandla med banken. Som företagare bör du utarbeta lånekalkyler som visar att ditt företag ha potential. Ta gärna upp prognoser för de varor eller tjänster du förmedlar. Som invandrare kan det vara klokt att påvisa positiva kontoutdrag från ditt tidigare hemland.

Ansök hos flera banker

Du som blivit nekad lån i en bank gör klokt i att ansöka om lån hos en annan bank; olika banker gör olika bedömningar och den mänskliga faktorn spelar stor roll. Du som har en osäker bakgrund – men av banken upplevs ha potential – blir hellre friad än fälld. Det personliga mötet med banktjänstemannen är således avgörande för utfallet.