Topplån

Sponsrade länkar

Topplån är den dyrare delen av ett bostadslån; den lånedel som saknar säkerhet. Om möjligt bör du undvika att köpa bostad med topplån.

Hus i dollar
I USA har bankerna varit mer generösa med topplån än i Sverige; något som lett till att många privathushåll inte klarat av kreditbördan.

Sponsrade länkar

Ett traditionellt bostadslån består i regel av topplån och bottenlån. Topplån är den del av bostadslånet som saknar säkerhet; därför är det betydligt högre räntatopplån än på bottenlån – som är detsamma som hypotekslån – eftersom bostaden då fungerar som säkerhet.

Bara hypotekslån eller både topplån och bottenlån?

Bankerna anser i de flesta fall att marknadsvärdet för en bostad ska gälla som säkerhet för ett bostadslån. I de allra flesta fall motsvarar marknadsvärdet bostadens försäljningspris. Då räcker det med att du som kund får ett bottenlån. I de fall banken bedömer att du vill köpa en bostad till överpris – dvs. till ett pris överstigande bostadens marknadsvärde – beviljar banken inte bottenlån motsvarande hela bostadens inköpspris. Den del som överstiger marknadsvärdet måste belånas med topplån, förutsatt att du inte kan utöka din kontantinsats.

Topplån med borgen säkerhet

I många fall kan du reducera kostnaden för ditt bostadslån om du låter någon gå i borgen för lånet. Om borgensmannen har en tillräcklig kreditvänlighet kan du förhandla fram ett topplån med låg ränta. Borgensmannen fungerar nämligen som säkerhet för ditt lån.