Villalån

Sponsrade länkar

Ett villalån är ett bostadslån som är öronmärkt för köp av en villafastighet med äganderätt. Villan fungerar som säkerhet för lånet.

Röd villa med vita knutar
För villalån gäller i normalfallet att villan fungerar som säkerhet.

Sponsrade länkar

Ett villalån är ett bostadslån för vilket den belånade bostaden fungerar som säkerhet. Den maximala belåningsgraden för bottenlån är i normalfallet 80 procent av fastighetens marknadsvärde. I de allra flesta fall sätts likhetstecken mellan marknadsvärde och köpeskilling. Resterande del av köpeskillingen består antingen av en kontantinsats eller av ett topplån. I sällsynta fall är det möjligt att förhandla sig fram till ett bottenlån motsvarande hela köpeskillingen. I så fall krävs dock att köpeskillingen är avsevärt lägre än marknadsvärdet på fastigheten.

Tips inför valet av villalån

Den som står i begrepp att ansöka om villalån bör i första hand fundera över följande egenskaper hos lånet:

  • Föredrar du rak amortering? I så fall gäller att man amorterar samma belopp varje månad. I takt med att lånebeloppet sjunker, reduceras även räntekostnaderna successivt (förutsatt att man bundit räntan). Den totala månadskostnaden (summan av räntor och amorteringar) sjunker således ju lägre restskulden blir.
  • Föredrar du istället annuitetslån? I så fall gäller att summan av räntor och amorteringar är konstant varje månad. Till en början består månadskostnaden i första hand av räntor. Räntornas del av månadskostnaden sjunker sedan i takt med att restskulden minskar. Det är vanligt att ansöka om annuitetslån med total amorteringsfrihet i början av återbetalningstiden. Om man väljer detta alternativ består månadskostnaden enbart av räntor.

Lånelöfte inför villalån

Det kan vara klokt att ha ett lånelöfte om villalån till hands i samband med att man deltar i budgivningar. En budgivning är förvisso inte bindande, men det kan ändå kännas tryggt att ha vetskap om det personliga taket för en budgivning.


Warning: include(social-widgets.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/elektro1/public_html/lana-online.se/stopka.php on line 5

Warning: include(social-widgets.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/elektro1/public_html/lana-online.se/stopka.php on line 5

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'social-widgets.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php53/usr/share/pear:/opt/alt/php53/usr/share/php') in /home/elektro1/public_html/lana-online.se/stopka.php on line 5