Visa kreditkort

Sponsrade länkar

Visa kreditkort utfärdades i USA för mer än ett halvsekel sedan. I Sverige dominerar Visa betalkort. Kreditkorten Platinum och Infinite är dock ovanliga rariteter.

Sponsrade länkar

Visa har, liksom många andra kreditkortsmärken, sitt ursprung i USA – kreditkortens förlovade land. Det första Visakortet gavs ut av Bank of America år 1958, trots att varumärket Visa registrerades så sent som 1970. Visa bedriver inte längre bankverksamhet, utan licensierar istället ut rättigheten att utfärda kreditkort till de banker och kreditinstitut som ingått samarbete med varumärket.

Gemensamma villkor för försäljare

De försäljare som väljet att ta emot kreditkort av typen Visa måste hålla sig till de villkor som gäller för alla deltagare i det s.k. Visasamarbetet. Exempelvis får man aldrig neka en kortinnehavare köp under en viss summa. Det är inte heller tillåtet att ta ut kortavgifter – varken för kredit- eller betalkort av typen Visa. Den som vill veta mer om riktlinjerna för Visasamarbetet hänvisas till Payment Service Directive.

Olika villkor och priser på Visakort

Eftersom Visakort utfärdas av olika banker, har bankerna rätt att bestämma kortens årliga avgifter, ränta och förmåner. Avgiften för ett Visa betal- eller kreditkort kan variera starkt, liksom kortets förmåner. En utfärdare kan erbjuda hotellrabatter, medan den andra erbjuder reseförsäkringar. De vanligaste typerna av Visakort med kredit är Guld, Platinum och Infinite. Det senare är dock ovanligt i jämställdhetens Sverige, då kortet är riktat till höginkomsttagare med miljoninkomster.