Jämför banklån

Sponsrade länkar

Det lönar sig att jämföra räntorna på banklån från olika kreditgivare. Tänk dock på att jämföra samma kredittyp för att jämförelsen inte ska bli haltande.

Lånejämförelse
Var noga med att jämföra kostnaden för olika banklån. Räntespridningen kan nämligen vara större än man inledningsvis kan ana.

Sponsrade länkar

Trots förekomsten av en handfull konkurrerande storbanker, väljer många kunder att helt sonika ansöka om banklån hos den bank där man redan är kund. Visserligen brukar bankerna erbjuda rabatter till redan befintliga bankkunder, men en jämförelse skadar aldrig. Om en ny storbank får chansen att locka till sig ytterligare en kund, väljer man inte sällan att försöka locka över kunden från en annan bank just genom att erbjuda ett förmånligt banklån. Tänk dock på att den nya banken kan kräva att du flyttar över hela din privatekonomi i utbyte mot den låga räntan.

Var noga med att jämföra samma typ av lån

I samband med jämförelser av olika lån är det viktigt att alltid jämföra lån inom samma kreditkategori. Jämför t.ex. inte ett hypotekslån med ett blancolån, eftersom en sådan jämförelse skulle bli helt missvisande. I detta sammanhang bör man tänka på att bankernas benämningar för till synes liknande kredittyper ibland kan variera avsevärt. Ett vanligt blancolån kan kallas alltifrån privatlån till konsumtionslån. Benämningen blancolån förekommer ytterst sällan.

Olika former av pant sänker räntan

I somliga fall kan det löna sig att jämföra villkoren för olika lån; t.ex. i fråga om vilken typ av pant som bankerna godtar för sina krediter. En majoritet av bankerna godtar enbart fastigheter och markegendom som pant för sina hypotekslån, medan andra banker accepterar alltifrån bilar till båtar och smycken. Den som saknar bundna fastighetstillgångar kan således pantsätta lösöre i utbyte mot lägre ränta.