Snabblån med betalningsanmärkning

Sponsrade länkar

Det är just på marknaden för snabblån som personer med betalningsanmärkningar har störst chans att få sina låneansökningar bejakade av kreditgivaren. Men räkna ändå med att hälften av kreditgivarna faller bort som alternativ.

Snabblån SMS
Att få snabblån trots betalningsanmärkning är lätt – inte minst om man väljer att låna online eller via SMS.

Sponsrade länkar

Tiden då en betalningsanmärkning innebar tvärstopp för nya krediter är sedan länge förbi. Det är till och med möjligt att ansöka om bolån hos udda kreditgivare – trots att man dragit på sig multipla betalningsanmärkningar. Tänk dock på att bolån och större hypotekslån riktade till personer med betalningsanmärkningar är förbundna med särskilt ogynnsamma räntor; således bör man undvika att binda sig till ett bolån under de tre år som anmärkningen är synlig för kreditgivare.

Prioritera snabblån framför större hypotekslån

För den som har en eller flera betalningsanmärkningar i Upplysningscentralens belastningsregister är det de facto klokare att ta ett snabblån än ett större hypotekslån i miljonklassen. Detta med anledning av att den höga räntan på hypotekslånet från en udda kreditgivare innebär en mycket stor kostnadsförlust i faktiska pengar jämfört med motsvarande hypotekslån från en vanlig storbank. Vad snabblånen beträffar är räntan visserligen högre jämfört med traditionella krediter, men den faktiska ränteförlusten blir inte lika hög i och med lånebeloppets ringa storlek. Således bör personer med betalningsanmärkningar i första hand undvika att ta större hypotekslån.

Total bedömning vid ansökan om snabblån

I sällsynta fall kan banken ta hönsyn till andra positiva faktorer i den sökandes privatekonomi, som i princip skulle kunna uppväga förekomsten av en betalningsanmärkning. Hit hör t.ex. ett ansenligt sparkapital, bunden egendom i form av mark- och fastighetstillgångar samt en make/maka med stabil inkomstsituation. Räkna ändå med att runt hälften av kreditgivarna på marknaden nekar snabblån till personer med betalningsanmärkningar – helt av principiella skäl.