Snabblån utan kreditupplysning

Sponsrade länkar

Gällande kreditlagstiftning möjliggör för kreditgivarna att låna ut mindre belopp utan kreditupplysning; detta förutsatt att lånen förknippas med en snabb amorteringstakt. För lån med lång återbetalningstid är det obligatoriskt med kreditupplysning.

Beviljad låneansökan
Den som är stamkund hos ett kreditinstitut slipper i regel kreditupplysning efter att ha slutamorterat sitt första snabblån.

Sponsrade länkar

Enligt gällande lag ska alla krediter – med undantag av snabblån med kort återbetalningstid – föregås av en kreditupplysning. Kreditupplysningen kan ske både manuellt och automatiskt. Trots att snabblån är ogynnsamma ur räntekostnadssynpunkt, kan det vara värt för personer med många tidigare kreditupplysningar i bakfickan att välja ett snabblån framför en billigare kredit. Detta med anledning av att ett stort antal tidigare kreditupplysningar kan vara en nackdel för den som planerar att ansöka om större lån, t.ex. hypotekslån för finansiering av bostäder.

En kreditupplysning trots många snabblån

Den som är stamkund hos en kreditgivare – och har skött sina åtaganden avseende återbetalning – kan i de flesta fall be kreditgivaren att inte göra upprepade kreditprövningar vid varje utlåningstillfälle. På så sätt kan man hålla nere antalet kreditupplysningar i de nationella registren. På detta sätt kan man låna pengar utan kreditupplysning under förutsättning att man inte slarvar med återbetalningarna.

Kreditupplysning på nya kunder

Tänk dock på att nya kunder inte kan befrias från kreditupplysning hur som helst. Kreditgivarna vill ofta att kunden skött åtminstone en återbetalning innan man kan frångå principen att göra en kreditupplysning på nästkommande kredit. Den som helt vill undvika en kreditupplysning bör vända sig till en kreditgivare som håller sig till det lagstadgade undantaget även i fråga om nya kunder.