Lån med borgensman

Sponsrade länkar

Att låna pengar med borgensman är ett alternativ för personer som annars inte skulle bli beviljade motsvarande lån. Borgensmannen åtar sig det fulla ansvaret för att återbetala såväl räntekostnader som amorteringar.

Lån med borgen i USA
Att låna med borgensman är ett sätt för gäldenären att själv teckna ett banklån. Borgensmannen går in ifall gäldenären inte sköter återbetalningen.

Sponsrade länkar

I de fall gäldenären – den faktiska låntagaren – inte kan eller önskar åta sig återbetalningsansvar för ett lån, är det vanligt att gäldenären ber en borgensman att ställa upp med säkerhet för lånet. Borgensmannen kan dels ställa upp genom att pantsätta egendom som fungerar som säkerhet för ett hypotekslån, dels genom att åta sig återbetalningsskyldighet ifall gäldenärens ekonomiska resurser inte anses vara fullgoda i bankens ögon.

Höga inkomstkrav för borgensman

När en borgensman ska ställa upp med säkerhet för ett större hypotekslån, ställer bankerna i regel högre krav på en borgensmannens privatekonomi än om motsvarande person själv hade varit gäldenär. Banken räknar nämligen med att borgensmannen har egna betalningsåtaganden i form av boendekostnader och amorteringar; dessa utgifter kvarstår även ifall borgensmannen måste gå in och täcka gäldenärens kostnader. På förekommen anledning är det mycket svårt för en privatperson att gå i borgen för stora lånebelopp. Många banker kräver t.ex. flera borgensmän för stora bostadslån.

Borgensman kompenserar betalningsanmärkningar

En borgensman kan mycket väl kompensera förekomsten av betalningsanmärkningar hos den ordinarie gäldenären – i synnerhet om gäldenären kan påvisa att betalningsanmärkningarna uppkommit på grund av rent slarv. Ifall bankerna gör bedömningen att gäldenären dragit på sig betalningsanmärkningar på grund av påfallande underskott i privatekonomin, är det troligt att banken gör avslag på låneansökan trots att gäldenären kan åberopa en borgensman. Den enda utvägen för gäldenären blir då att låta borgensmannen själv stå för lånet.


Warning: include(social-widgets.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/elektro1/public_html/lana-online.se/stopka.php on line 5

Warning: include(social-widgets.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/elektro1/public_html/lana-online.se/stopka.php on line 5

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'social-widgets.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php53/usr/share/pear:/opt/alt/php53/usr/share/php') in /home/elektro1/public_html/lana-online.se/stopka.php on line 5