Sekretesspolicy

Lana-Online.se respekterar sina användares rätt till integritet på nätet. Således distribueras inte information om besökarna till tredje part, t.ex. till de långivare som omnämns på sidan. Uppgifter om IP-nummer, webbläsare, internetleverantör och navigeringsmönster på sidan behandlas således strikt konfidentiellt. Några av de tredjepartsannonsörer som Lana-Online.se samarbetar med – varav Google utgör den största – använder sig emellertid av s.k. cookies. Googles s.k. DART-cookie anpassar bl.a. annonsinnehållet på sidan genom att analysera besökarnas surfbeteende. Den som inte vill få sitt navigationsmönster analyserat kan enkelt blockera cookies i webbläsaren, alternativt kontakta berörd tredjepartsannonsör.