Ungdomslån med borgen

Sponsrade länkar

Bankerna erbjuder i normalfallet särskilda ungdomslån med till synes förmånliga villkor. Genom att utkräva borgen för ungdomslån innebär utlåningen till ungdomarna ingen ökad risk för bankerna.

Ungdomslån shopping
Borgen kan utkrävas även för mindre ungdomslån utan säkerhet.

Sponsrade länkar

Bankerna erbjuder i många fall särskilda ungdomslån, utan krav på vare sig inkomst eller säkerhet, med enbart något sämre villkor än för ordinarie lån. Dock föreligger krav på borgen; ett faktum som gör lånen attraktiva för bankerna. Trots att man från bankernas håll erbjuder sämre villkor för låntagaren, ökar nämligen inte risken för bankerna trots att låntagarens ekonomi är osäker. Risken tillfaller enbart den eller de personer som gått i borgen för låntagaren. Således är ungdomslån med borgen att betrakta som ett dolt sätt för bankerna att tjäna extra pengar utan att höja riskerna.

Låna i annans namn – ett bättre alternativ

Det förutsätts i normalfallet att den eller de personer som gå i borgen för ungdomslån har en ordnad ekonomi sedan tidigare. Således vore det mera fördelaktigt om den tilltänkte borgensmannen istället tog lånet i sitt eget namn. På så sätt skulle utgångsläget för förhandlingar vara betydligt bättre, vilket sannolikt skulle sänka räntan för lånet. Det yttersta ansvaret för amorteringar och räntekostnader är nämligen detsamma oavsett om man är borgensman för någon annan eller självständig låntagare.

Borgensman för ungdomslån – krav och villkor

Den som går i borgen för ett ungdomslån förutsätts i normalfallet ha en ekonomi som kan täcka räntekostnader och amorteringar för ungdomslånet – utan att den egna ekonomin blir alltför lidande. Således krävs en mycket god ekonomi för att gå i borgen för ett bostadslån eller större blancolån. Ifall den tilltänkta borgensmannen är hårt skuldsatt sedan tidigare, kan man räkna med avslag.