Låna pengar utomlands

Sponsrade länkar

Att låna pengar utomlands – särskilt inom EU – är fullt möjligt. Däremot brukar bankerna kräva att en bostad ska pantsättas i det land den befinner sig.

Hus i Valencia
För att köpa hus i t.ex. spanska Valencia bör du ansöka om lån hos en spansk bank.

Sponsrade länkar

Kapital kan röra sig fritt inom EU – och en inkomst, eller pension, i ett EU-land ska därför fungera som underlag för låneansökningar i ett annat. Att låna pengar utomlands är således en möjlighet t.ex. för personer som dragit på sig en betalningsanmärkning i Sverige. Innan du ansöker om lån i utlandet bör du emellertid tänka på följande:

  • Den som bor och arbetar i Sverige – men vill ta ett lån i utlandet – utsätter sig för en otrolig valutarisk. Lån i utlandet beviljas ytterst sällan i svenska kronor. Sverige har inte, som t.ex. Danmark, en fast valutakurs mot euron.
  • Du drabbas av finansiella kriser både hemma i Sverige och i det land där krediten tagits.
  • Du som ska låna pengar hos en svensk bank för att finansiera bostadsköp i utlandet kan räkna med avslag. Svenska banker är inte förtrogna med utländska bostadsmarknader, särskilt inte i så kallade riskländer. Samma sak gäller omvänt. Även utländska banker kräver att huset pantsätts i det där det är beläget. Pensionärer, som t.ex. funderar på husköp i Spanien, bör således ansöka om lån hos en spansk bank.

Inga SMS-lån i utlandet

Tänk på att kraven för att låna utomlands är betydligt striktare än i Sverige. Det är t.ex. inte lika lätt att låna till kontantinsatser, och SMS-lån existerar knappt utanför Norden. Du som däremot har en stabil inkomst i Sverige kan enkelt åberopa den som underlag för kreditprövningen. Den som har adress- och personuppgifter i utlandet ökar sina möjligheter väsentligt.